De gemeente Eindhoven in samenwerking met bedrijven en de stichting Samen voor Eindhoven organiseren al sinds 2012 het Maatschappelijk Ondernemen Diner. Dit MO040-diner beoogt maatschappelijke initiatieven door bedrijven en organisaties te stimuleren en versterken. Met gesloten beurzen worden aan tafel vraag en aanbod bij elkaar gebracht.

Sinds 2012 zijn er vele ‘matches’ gemaakt. Een match vindt plaats als een beoogd project van een maatschappelijke organisatie een extra impuls krijgt door een bedrijf. Bijvoorbeeld: een werknemer van een bedrijf komt bij een basisschool gastlessen geven over techniek, een organisatie deskundige ondersteunt het management van een stichting om de maatschappelijke impact te vergroten door (technologische) innovaties en een daklozen tour met en voor bedrijven.

Om het maatschappelijk ondernemen een meer duurzaam en continu karakter te geven, sociale innovatie meer structureel te stimuleren, minder afhankelijk te laten zijn van individuen en om de maatschappelijke impact te borgen en te vergroten is de vereniging Impact040 opgericht op advies van de verschillende partijen die geinvolveerd waren met de organisatie van de 040 diners.

17 oktober 2016, de dag dat het tiende maatschappelijke diner plaatsvond is de vereniging aangekondigd.

Match event MO 040 XL