“Iedereen denkt aan ‘hightech’ als je Brainport Eindhoven zegt. Ik ben daar hartstikke trots op. Maar ik ben misschien nog wel trotser op Impact040! Die brengt bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen bij elkaar: de instellingen hebben vragen en problemen, de bedrijven zetten hun mensen in voor een oplossing. Voor nop, gewoon omdat de maatschappij dat vraagt. De maatschappij waarin zij als onderneming meedraaien. Zo is Impact040 de sociale agenda van onze regio, daar waar Brainport onze economische agenda is. Stap-voor-stap werken ze allebei aan een langetermijndoel, over gemeentegrenzen en verkiezingsdata heen. Weer een mooi bewijs van samenwerken en vertrouwen in elkaar.” 

(Burgemeester John Jorritsma)

WORK IN PROGRESS — WORK IN PROGRESS — WORK IN PROGRESS

De Impact040 vereniging met zijn leden en bestuur is gecommit aan het innoveren en borgen in de gemeenschap van effectieve en duurzame samenwerkingen tussen bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheid in het kader van het duurzaam maatschappelijk ondernemen in de 040 regio.

De vereniging functioneert als netwerkorganisatie en is tevens een overlegplatform ten behoeve van overleg tussen de gemeente Eindhoven, het bedrijfsleven en instellingen mede om zeker te stellen dat de maatschappelijke prioriteiten van de gemeente geadresseerd worden.

De vereniging als netwerkorganisatie zal zelf geen partij zijn bij de uitvoering van de bovengenoemde samenwerkingen maar zal daar waar nodig (gevraagd en ongevraagd) de ondersteuning aanbieden om de samenwerkingen succesvol te laten zijn.

Voor wat betreft het toetsen en formuleren van programma’s gebruikt de vereniging de door de Verenigde Naties geformuleerde 17 duurzame ontwikkelingsdoeleinden (global goals for sustainable development).